İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü tarafından, Çorum İl Müftülüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak. Çorum İl Müftülüğüne bağlı camilerde toplam 20 (yirmi) kişi 6 (altı) ay süreyle istihdam edilecek.  Program 01.07.2024 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2024 tarihinde sonlandırılacak. Katılımcılar haftada 6 gün çalışacak olup tatil günleri Pazar olacak.

Halk kütüphaneleri, müzeler ve ören yerlerine 17 personel alınacak Halk kütüphaneleri, müzeler ve ören yerlerine 17 personel alınacak

Başvurular; 10.06.2024 – 14.06.2024 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, 1’inci ve 2’nci liste ayrımına tabi tutularak, geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre İl Müftülüğünce oluşturulan komisyon tarafından liste yöntemi ile belirlenecektir.

Sonuç listeleri, en geç 27 Haziran Perşembe günü İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecektir.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler. (Program numarası: 320547)

TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

Programlara başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.

Editör: Tuğba Yoldaş