Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran muhasebe ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu

Baran, yaptığı yazılı açıklamada; "Son yıllarda mali müşavirlik mesleğinin en temel girdileri olan asgari ücrette, sarf malzemelerinde, posta ücretlerinde ve enerjide meydana gelen artış oranları dikkate alındığında, ayrıca; 2023 yılı reel kayıplarımızın giderilmesi amacıyla da muhasebe mesleğimize yönelik 2023 yılı mevcut tarifemizin %106 oranında artırılarak 2024 yılında uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının %106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Buna orana göre hazırlanan tarifemize meslek mensuplarımızın bu önerilen ücretlerin altında iş yapmamaları gerekmektedir.

Ülkemizin vergi gelirlerinin toplanmasını sağlayan, özellikle bu yıl ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi uygulayarak işletmelerimizin mali tablolarının gerçek durumu ifade etmesine ve bunun sonucunda da ülkemiz vergi gelirlerinde beklenen artışı gerçekleştireceğinden meslek gurubu olarak biz mali müşavirler son derece eminiz ve kararlıyız.

Editör: Yılmaz Yolcu