Vatan Partisi Osmancık Belediye Başkanı Adayı Aydın Kınacı, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde projelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Vatan Partisi Osmancık Belediye Başkanı Adayı Emekli Astsubay Aydın Kınacı; “İlçemizi, yönetimlerimizi halka bağlı, liyakatli, işini bilen, dürüst, çalışkan ve erdemli görevlilerle yönetmek için, gösteriş, israf, lüks ve ihtişama son vermek için siz hemşerilerimden yetki istiyorum. ”dedi.

Belediye yönetimini gençleştireceğini, vatandaşın işini hemen çözüm üreterek yarına bırakmayacağını belirten Başkan Adayı Kınacı açıklamalarını şöyle sürdürdü; “

Halk kültürümüze yabancı uygulamalardan uzak, siyah otomobil saltanatı, makam şatafatı, milyonluk temsil giderleri, yönetimi bürokrasiden arındıracak, basitleştirecek, ihtiyaca uygun hale getirecek ve kamu hizmetine erişimi kolaylaştıracağım.

Vatan Partisi belediyelerinde, başkan dahil, yöneticilerin maaşları en yüksek işçi ücretini geçmeyecektir. Yöneticiler göreve gelirken ve görevden ayrılırken mal bildiriminde bulunacaklar, açıklayamadıkları gelirlerinin ve mal varlıklarının hesabını yargı önünde vereceklerdir.

Sade yaşam, Belediye Başkanlarının ve bütün personelin mutluluk kaynağı olacak ve halkın ölçüleri belediyelerin ölçüsü haline getirilecektir.

Belediye Meclisleri halka açık olacak, halkın aktif katılımı sağlayacağım.

Torpil ve rüşvet, belediyelerimizi çürütmektedir. Yurttaşlarımız, kamu hizmetine ulaşmak için, araya adam koyma, kartvizit götürme gibi yöntemlere mecbur kalmayacaktır.

Vatan Partisi yönetimine görev vermek, belediyelerde rüşvet ve yolsuzluğa son verecek kesin çözümdür. Çünkü Vatan Partisi kadroları, çıkarcı değil toplumcudur; bencil değil, elseverdir.  Kendisini halka adamış belediye başkanı adayı olarak kadrolarıyla yerel yönetimimizi şirketleşmekten kurtaracağım. Bu sayede çıkarları paylaştırma, adam kayırma gibi uygulamalara son vereceğim.

Belediye yönetimleri, kamu hizmeti ahlâkıyla donatılmış, dürüst ve yeterli çalışanla yürütülecek, “bugün git yarın gel” uygulamasına son verilecektir. Vatandaşın işi yarına bırakılmayacak, hemen çözülecektir.

Belediye çalışanları halka hizmet anlayışıyla eğitilecek, ücret, maaş ve sosyal hakları iyileştirilecek, böylece hizmette kalite ve verimlilik sağlanacaktır.

Belediye yönetimini gençleştireceğim. Genç ve dinamik kadrolar, reklâm panolarında bir vitrin süsü olmaktan çıkacak, belediyenin enerjisi, gücü ve yöneticisi olacaktır. Vatan Partisi, kamu çıkarını ve vatanseverliği her şeyin üstünde tutan, işini iyi bilen, çalışkan ve bilgili insan kaynaklarını seferber ederek, yerel yönetimlerde Kamu Hizmeti Devrimini gerçekleştireceğim.

Sanayi siteleri kira vurgunları yüzünden rant kapısına dönüştü. Vatan Partisi yönetimindeki belediyeler, düşük kira bedelleriyle sanayi siteleri ve çarşılar kuracak, sanayici ve esnafımıza uygun koşullarda arsa tahsis edecek, ucuz altyapı hizmeti verecek, böylece düşük maliyetle üretme ve hizmete olanakları sunacaktır.

Yerli turizmi geliştireceğiz. Yurttaşlarımızı ve çocuklarımızı vatanımızın kültürel ve tarihî zenginlikleriyle buluşturacağız. İnsanlarımıza hem dinlenme hem de kültürel gelişme olanakları sağlamak millî bir görevdir. Turizmi baltalayan, özel çıkar uğruna sit alanlarını, doğa ve orman zenginliklerimizi yok eden anlayışı değiştireceğiz. Kır çiçeklerimizden ağaçlarımıza, balıklarımızdan kuşlarımıza ve yabanî hayvanlarımıza kadar bütün doğamız, Vatan Partisi yönetimiyle sevgiye, havaya, güneşe ve suya kavuşacaktır.

İlçemizde bütün gençlik kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla “Belediye Gençlik Meclisleri” kuracağız. Bu Meclislerin seçtiği temsilciler belediyelerin yönetim organlarında görev yapacaktır. Vatan Partisi yönetimindeki belediyeler, gençler için bilim ve teknoloji kurumları oluşturacak, her türlü yeniliği izleyebilmeleri ve buluş üretmeleri için kurslar düzenleyecektir. Böylece gençlerimize yeteneklerini keşfetme ve geliştirme olanağı sağlanacaktır. Vatan Partisi belediyeleri, meslekî eğitim gören öğrencilerin üretim ve sanayi içinde istihdamını arttıracaktır. Üretim ve gençlik arasındaki bağları yeniden canlandıracağız.

Öğrencilerimize ilkokuldan yüksek okul ve üniversiteye kadar parasız eğitim, çağdaş yurtlarda barınma, eğitim-öğretim gereçlerini edinme, uygarca eğlenme ve kültürel faaliyette bulunma olanağı sağlamak, Vatan Partisi yönetimindeki Millî Eğitimin ve belediyelerin görevidir. Üniversitelerimizi halktan koparan anlayış ve uygulamalara son vererek, öğrencilerimiz ile kent halkı arasında dayanışmanın geliştirilmesine hizmet eden kurum ve koşulları oluşturacağız.

İlçemizi Engelli ve yaşlı yurttaşlarımız için yaşanabilir hale getireceğim. Yaşlıların ömür boyu topluma katkıda bulunmaları için özel koşullar oluşturulacaktır. Yaşlıların huzur evleri, çocuk yuvalarıyla komşu mekânlarda kurulacaktır.

Her köşede, her mahallede uyuşturucu satıcıları değil, spor mekânları, tiyatrolar, sanat ocakları, halk eğitim merkezleri kurmak ellerimizdedir. Vatan Partisi Belediye Başkanı Adayı olarak sizden yetki istiyorum.

Kadınıyla erkeğiyle bütün toplum ve aile kurumu hedeftedir. İnsanın cinsiyetine yabancılaştırılması, kendi bedeniyle kavgalı hale getirilmesi, bunalımları, intiharları, madde ve alkol bağımlılığını tetiklemekte, şiddet eğilimini kışkırtmaktadır. Dış dayatmalarla cinsiyet değiştirdiği için şiddetli bunalımlara düşenlerin sayısı artmaktadır. LGBT propagandasının masum ve bilinçsiz çocukları bile hedef alması, yavrularımızı istismara açık hale getirmektedir. Dahası çocukların cinsiyetine müdahale etmek ve onları LGBT hareketini meşrulaştırmak amacıyla kullanmak, toplumumuzun geleceğine kastetmektedir. . Bu faaliyetle toplumumuzu ayakta tutan değerler yozlaştırılmakta ve çürütülmektedir. Yabancı devlet fonlarıyla desteklenen LGBT propagandası ve örgütlenmesi, millî kültürümüzde, sağlığımızda ve ahlâkımızda derinleşen yaralar açmaktadır.

Vatan Partisi yönetimindeki belediyeler, gençliğimizi ve aileyi LGBT propaganda ve örgütlenmesine karşı aydınlatan, çok yönlü çalışmalar yürütmektedir ve yürütmeye devam edecektir.

Gençliğimizi doğal olmayan ilişkilerden, bunalımdan, karamsarlıktan, intihardan, uyuşturucudan ve şiddetten korumak ellerimizdedir.

Güzelleşme ve bilimsel keşifler dilimizden başlar. Vatan Partisi belediyesi, eğitimde, bilimde, çarşıda, sanayide, kültürde, tabelalarda, sanat, eğlence ve sporda, yabancı dillerin Türkçeyi bozan etkilerini önlemek, Türkçemizin bir uygarlık ve bilim dili olarak gelişme olanaklarını değerlendirmek amacıyla Vatan Partisi’nin “Uygarlık Dili Türkçeyi Geliştirme Programını uygulayacaktır.

Belediyemizi, yükselen Asya uygarlığına, Asya ekonomilerine, ticaret ve yatırım olanaklarına açılan kapılar haline getireceğiz. Türkiye’miz ile Asya ülkelerinin uygarlıklarını, bilim ve sanat ürünlerini buluşturan ve dünyaya tanıtan festivaller, çalıştaylar düzenleyerek, insanlığın ve yükselen Asya’nın değerlerini paylaşacağız. Asya uygarlığında kardeş belediyeler ağını kuracağız.

Değerli vatandaşlarımız, Türkiye büyük çözümün eşiğindedir. Üretim Devrimi gündemdedir. Yerel Yönetim seçimlerinde kaldırımlardan önce, Türkiye’nin geleceğine uzanan yolu gündeme getiriyoruz. Kafalarımızı yerel seçim dedikodularından kurtaralım ve cepheye, Mehmetçiğin mevziisine taşıyalım. Bugün Türkiye’nin güvenliği, yerel yönetimlerin güvenliğidir, kamu hizmetinin güvenliğidir. Ekonomik kurtuluş da Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğündedir. Üretim Devriminin toprağı, terörden temizlenmiş vatan bütünlüğündedir ve milletin birliğindedir. İnsanımız, vatanımız, kentlerimiz, köylerimiz, su kaynaklarımız, caddelerimiz, tarlalarımız, dağlarımız, ormanlarımız, ırmaklarımız ve denizlerimiz artık kader ortağıdır! Üreten belediyenin kuruluşu, güvenli Türkiye’dedir. Kamu hizmeti, bağımsız Türkiye’dedir.

Önümüzde zorluklar var! Vatan Partisi, yedi ateşten geçmiş, cesur ve dinamik kadrolarıyla zorlukları yenmede Üreticilerin Millî Hükümetine önderlik edecek yetenektedir. Vatan Partisi, bağımsız ve güvenli Türkiye’nin kuruluşunda, herkesin iş sahibi olmasında ve üretimde anahtar partidir. Çözüm, ellerimizdedir!

Türkiye ile ABD arasında terörle mücadele istişareleri yapıldı Türkiye ile ABD arasında terörle mücadele istişareleri yapıldı

Ben HAZIRIM! Ya SİZ!  Karar, sizdedir. ”dedi.

Editör: İlkay Sever