Çorum Belediyesi'nde 8 Başkan Yardımcısı görev yapacak! Çorum Belediyesi'nde 8 Başkan Yardımcısı görev yapacak!
Osmancıklı Kadriya İsmet Paşa'ya yazdığı medhiyeyi okuyor. [audio mp3="https://evrimgazetesicom.teimg.com/evrimgazetesi-com/wp/uploads/2023/01/Osmanciklikadiruslu.mp3" autoplay="true"][/audio] Almanya'da yaşayan Rafet Maral isimli okurumuz haber hattımıza ulaşarak Aşık Kadriya'nın İsmet Paşa'ya yazdığı medhiyenin yer aldığı bir çalışmayı tarafımıza gönderdi. Repertuar Türküleri Külliyatı isimli çalışmada Osmancıklı Aşık Kadriya'nın "İsmet Paşa" adında yazdığı ve kendi sesinden okuduğu bir medhiyeye yer verildi. Derlemenin Kültür Bakanlığı Ankara Konservatuarı 203 sayılı derleme fişinde "İsmet Paşa" isimli medhiyenin 12.07.1939 yılında derlendiği yer almakta. Derleyenlar arasında Muzaffer Sarısözen, Mahmut Ragıp Gazimihal, Nurullah Taşkıran  ve Rıza Yetişen yer alırken notaya alan ise Savaş Akbıyık olarak belirtilmekte. " İsmet Paşa " Türkünün Sözleri Ey Milletin Göz Bebeği İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Sensin Seçilenin Yeği İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Sevmez Mi Halk Serverini Böyle Vatan Perverini Şimdi Hak Buldu Yerini İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Sen Türkiye'nin Canısın Dertlerinin Dermanısın İnönü'nün Aslanısın İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Kırdın Düşmanın Belini Çektin Beşaret Telini Ver Öpsün Millet Elini İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Kurtuluşun Yapusunu Yaptın Aldın Tapusunu Geçtik Halas Kapusunu İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Tarih Unutmaz O Günü Ünlü İsmet İnönü'nü Zafer Dönderdi Yönünü İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Gitti Ünün Elden Ele Söyleniyor Dilden Dile Üç Evlik Bir Köyde Bile İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Sundum Türkçe Öğmeliniz Öpsün Mübarek Eliniz Böyle Diyelim Geliniz İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Maaşallah Bu İzzete Ruhundaki Meziyete Tercümanım Ben Millete İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Kadri Kurban Sen Servere Hem Sendeki Nurlu Sere Af Buyur Not Et Deftere İsmet Paşa Sen Çok Yaşa Aşık Kadriya kimdir? Osmancıklı Abdülkadir Hilmi (öl. 10.2.1948), şiirlerinde “Aşık Kadri (Kadriya)” mahlasını kullanmıştır. 1896 yılında, Osmancık ilçesinin Yazı Mahallesinde doğdu. 7-8 yaşlarında iken Osmancık’ta mahalle mektebine gitti. Daha sonra da “Kızıl Hasanoğlu Büyük Medresesi”ne devam etti. 1893’te askerliğini İstanbul’da yaptı. 1895 yılında Osmancık Müdde-i Umumi Muavin Jandarma Komutanlığı görevine başladı. Bu görevi 1909 yılına kadar sürdürdü. Buluğ devrinde şiir yazmaya ve saz çalmaya başlamıştır. İlk şiirini de 15 yaşında yazmıştır. İrticalen şiir söyleme gücüyle de tanınan Kadrîyâ’nın matbu hâlde yayınlanabilmiş üç eseri vardır. Bunlar; Hilye-i Nebeviye, Mevlid-i Nebi Aleyhisselam, Koyun Baba Menâkıbnâmesi. Kendisinden derlenen birde Türküsü vardır. Kültür Bakanlığı Ankara Konservatuarı 203 sayılı derleme fişinde "İsmet Paşa" isimli methiye 12.07.1939 yılında derlendi. Kaynakça: https://www.repertukul.com/EY-MILLETIN-GOZ-BEBEGI-Ismet-Pasa-Sen-Cok-Yasa-1093 Çorum Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları / ISBN:978-605-378-019-9/ Abdülkadir Uslu (Kadrîyâ) sayfa 459
Editör: TE Bilisim