Turizm Haftasında Doğa Koleji öğrencileri Osmancık’ta Turizm Haftasında Doğa Koleji öğrencileri Osmancık’ta
Çorum Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Erdem Kolabaş, su ürünleri av yasağının başladığını duyurdu. Erdem Kolabaş, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi amacıyla, amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince, su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla Çorum il sınırları içerisinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde, sazan (C.carpio), kadife (T.tinca), siraz (Capoeta sp.), yayın (S.glanis), tatlısu kefali (L. cephalus) türü balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında avlanmalarının yasak olduğunu söyledi. Kolabaş, “Yine il sınırları içerisinde; sudak (S.lucioperca) ve tatlısu levreği (P.fluviatilis) türlerinin üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında ve sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde (15 Mart 15 Haziran) de avlanmaları yasaklanmıştır. Ayrıca, Çorum, Dereboğazı, Hatap, Kunduzlu, Koçhisar ve Yeni Hayat göletlerinde yıl içerisinde her türlü balık avcılığı yasaktır. Bunun yanında Göcenovacığı, Seyitnizam, Çopraşık, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletlerinde avlanmak ise tamamen yasaktır. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir.” dedi.
Editör: TE Bilisim