Isırdığında öldüren yılan türü Bolu’da görüntülendi Isırdığında öldüren yılan türü Bolu’da görüntülendi
Osmancık Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından, 9 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle”, belediyelerde Afet İşleri Müdürlüğü kurulması zorunlu hale getirildi. Yönetmelik değişikliğinin ardından Osmancık Belediye Meclisi’ne sunulan “Afet İşleri Müdürlüğü” kurulmasına ilişkin önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Yeni kurulan Afet İşleri Müdürlüğü’ne, Afet Müdahale Şefliği-Arama Kurtarma Birimi-Sivil Savunma Birimi Risk Belirleme ye Önleme Birimi-Afet Koordinasyon Birimi Planlama ve Eğitim Biriminden o1uşan altı adet alt birim eklenmesine, Afet İşleri Müdürlüğüne bütçe imkânları doğrultusunda mevzuata uygun eki1de ödenek aktarması yapılarak bütçenin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olan Mezarlık Biriminin bütçedeki ödenekle birlikte Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlanmasına, beldenin nüfusu, fiziki ye coğrafi yapısı ekonomik sosyal ye kültürel özellikleri ile ge1işme potansiyeli ve Belediyenin İnsan Kaynakları dikkate alınarak, Belediyenin teşkilat yapısının yeniden revize edilmesine de yine oy birliği ile karar verildi.
Editör: TE Bilisim