Çorum'da 2023 yılı içerisinde 400 hastaya hasta deneyim anketi uygulandı. Ankete göre memnuniyet oranı %97,77 olarak sonuçlandı. 

Çorum'da 2023 yılı içerisinde ‘‘Sağlıkta Kalite Standartları Evde Sağlık Seti-Hasta Deneyim Anketleri Analizi’’ kapsamında Koordinasyon Merkezince hastanelerin Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hastalara Anket Uygulama Rehberine göre belirlenen 400 hastaya hasta deneyim anketi uygulandı. Ankete göre memnuniyet oranı %97,77 olarak sonuçlandı. 

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 2023 yılına ait faaliyetlerini açıklamaya devam ediyor.  Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi; 

Hastane randevu iptalerine yeni tedbir! Hastane randevu iptalerine yeni tedbir!

"Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile 15.04.2021 tarihinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Genel Cerrahi kliniğine bağlı olarak Kronik Yara Bakımı Ünitesi oluşturulmuştur.

15.04.2021 tarihinde hizmete başlayan kronik yara bakım biriminde, 2023 yılında 1800 hasta il dışından olmak üzere 3478 diyabetik ayak, venöz ülser, arterial ülser ve bası yarası tanısı olan hastalara hizmet verilmiştir. Kliniğe başvuran hastaların 38’i diyabetik ayak ve yanık servisinde yatarak tedavi gerçekleştirilmiştir.

İNME ÜNİTESİ
 Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren İnme Ünitesi Nöroloji kliniğine bağlı olarak yapılandırılmıştır. Nöroloji kliniğine bağlı olarak klinik içinde 4 yataklı bir alan hastaların tanı tedavi takibini sağlamak üzere ayrılmıştır. Erken dönemde iskemik inmeli hastalara trombolitik tedavi 5 nöroloji uzmanı bulunan hekim kontrolünde verilmekte olup hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır. 2023 yılında akut inmeli hasta sayısı 178, İV trombolitik tedavi uygulanan hasta sayısı 56’dır.  

Hastaların %97,77'Si Evde Sağlık Hizmetlerinden Memnun (1)-1

YANIK ÜNİTESİ
08.10.2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmette olan 3 (üç) yataklı yanık odasının ilimizde oluşan ihtiyaç nedeniyle mezkûr yönetmelik gereği özellikli planlama rehberi kapsamında Sağlık Bakanlığından izin alınarak 22.11.2022 tarihinde Yanık Ünitesine dönüştürülmüştür. Yanık ünitesinde 2023 yılında yatarak tedavi alan hasta sayısı 78’dir. 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ
İlimizde evde sağlık hizmetleri 10 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, 16 ekip aracı ve 125 personel ile hizmet vermekte olup, ilk hizmet vermeye başladığı 2010 yılından itibaren 2023 yılı sonuna kadar toplam ulaşılan hasta sayısı 34.207’dir.
2023 yılı içerisinde 4.792 yeni hasta evde sağlık hizmetlerine kayıt olmuş ve toplamda 16.353 hasta evde sağlık hizmeti almıştır. İlgili hastalara 48.242 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın belirlediği ziyaret sıklığı değeri 3 olup, İlimizde ziyaret sıklığı 2023 yılı için 3,05 olarak hedef değere ulaşılmıştır.
20.10.2023 tarihli Bakanlığımız yazısı gereğince ilimiz sağlık tesisleri YAŞAM ekipleri ile evde sağlık hizmetleri ekiplerince 100 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ikametinin bulunduğu mekânda (evinde/yerinde) ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

2023 yılı içerisinde ‘‘Sağlıkta Kalite Standartları Evde Sağlık Seti-Hasta Deneyim Anketleri Analizi’’ kapsamında Koordinasyon Merkezimizce hastanelerimiz Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hastalara Anket Uygulama Rehberine göre belirlenen 400 hastaya hasta deneyim anketi uygulanmış olup Memnuniyet Oranı %97,77 olarak sonuçlanmıştır.

SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZLERİ (YAŞAM)
İlimizde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi ve Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde YAŞAM kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri; 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşması, evinde ve yerinde sağlık hizmeti alması, ihtiyaç duyulduğunda uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hastane ulaşımı ve hastane içinde alacağı sağlık hizmetinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla hizmet vermektedir.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Bulunan Hastaneler                         

Ziyaret Edilen

Hastanede Muayene Sağlanan

T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

169

338

T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi

243

24

T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi

350

173

T.C. Sağlık Bakanlığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi

66

14

T.C. Sağlık Bakanlığı Alaca Devlet Hastanesi

338

61

T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi

506

338

T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi

255

23

İL GENELİ

1927

971

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
2023 yılında Toplum Sağlığı Merkezinin ulaşılan hasta sayısı 8501, yılsonu kayıtlı aktif sayısı 519, ortalama başvuru sayısı 411’dir.

UYKU TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ
İlimizde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yataklı ve Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 6 yataklı olmak üzere iki tane uyku laboratuvarı ile hizmet verilmektedir.  2023 yılsonu itibari ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 278, Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 959 hastaya hizmet verilmiştir.

HASTA OKULU
Hastaların hastalıklarıyla baş edebilmelerine ve hastalıkları ile ilgili tedaviler hakkında bilgi alabilmelerine imkân sağlayarak onlara gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir. Kamu Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizde yıl içerisinde 2400 hasta ve hasta yakınına hasta okullarımızda eğitimler verilmiştir.

GEBE OKULU
Kamu Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı 5 hastanemiz bünyesinde bulunan Gebe Okullarında “Gebelik Öncesi Eğitim, Doğum Öncesi Eğitim, Doğuma Hazırlık ve Doğum Eğitimi, Doğum Sonu Dönem Eğitimi ve Babalar için Doğuma Hazırlık Eğitimleri” verilmektedir. Yıl içerisinde toplam 1776 gebeye eğitim verilmiş olup, 445 gebe 3 oturumu tamamlayarak “Katılım Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
 
DİYABET OKULU
Diyabetli bireylerimizin interaktif katılımını ve hastalık hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Başkanlığımıza bağlı toplam 5 hastanemizde (Erol Olçok EAH, Sungurlu D.H, Osmancık D.H, Atıf Hoca D.H ve Alaca Devlet Hastanesinde) “Diyabet Okulu” bulunmaktadır. Yıl içerisinde bağlı sağlık tesislerimizde 450 kişi 6 modül eğitimini tamamlayarak diploma almaya hak kazanmıştır.

SÜRVEYANS ve ERKEN UYARI SİSTEMİ FAALİYETLERİ
İlimizde Erken Uyarı kapsamında değerlendirilip takibi yapılan ve OYS’ye  (Olay Yönetim Sistemi) girilen 12 adet gıda kaynaklı salgın olayında etkilenen toplam 163 kişinin takibi yapılmış, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle işbirliği içinde olay yerinden gıda numuneleri alınmıştır. 
Bakanlığımız ana deposundan/sözleşme yapılan ilgili firmalardan temin edilerek İlimiz ve ilçelerimizdeki hastanelere, Cezaevlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezlerine Covid-19 PCR testi için toplam 5950 (beşbindokuzyüzelli) adet VTM’nin (Viral Nükleik Asit Ekst. Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı) planlaması ve dağıtımı yapılmıştır.

Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sisteminin (İZCİ) günlük olarak takibi yapılmakta olup, burada uyarı niteliğinde olan C4 sinyallerine istinaden vaka araştırılması yapılmak üzere OYS’ye (Olay Yönetim Sistemi) 107 giriş yapılmıştır. OYS‘ye girilen vakalarla ilgili İlçe sürveyans yetkilileriyle irtibata geçilip, epidemiyolojik olarak aralarında bir bağ olup olmadığının araştırılması sağlanmakta, buna göre aralarında bağ bulunmayanlar gün içinde kapatılmakta, bağ kurulanlar (kümelenme, ortak yenilen içilen olması durumunda) ise su ve gıda numunesi alınarak incelenmesi sağlanmıştır.
Tüberküloz Çalışmaları
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Tarama aracıyla, 15/05/2023-18/05/2023 tarihlerinde Çorum Merkez Kapalı ve Açık Cezaevinde 600 kişiye, 08/05/2023-11/05/2023 tarihlerinde Çorum Sungurlu Kapalı Cezaevinde 822 kişiye, 12/05/2023 tarihinde İskilip Açık Cezaevinde 53 kişiye ve 10-11 Kasım 2023 tarihlerinde Çorum Merkez L Tipi Cezaevinde 1836 kişiye PA AC grafisi ile tüberküloz taraması yapılmıştır. 

AŞI BİRİMİ FAALİYETLERİ
Aşı Uygulamaları:
 İlimiz Devlet Hastanelerinde doğum sonrasında ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde 0-13 yaş grubu bebek ve çocuklara toplam 91.076 doz aşı uygulaması yapılmıştır.
 Sağlık kurumlarımızda çalışan doktor, yardımcı sağlık personeli ve diğer personeller olmak üzere toplam 752 kişiye mevsimsel grip aşısı yapılmıştır.
 Çorum genelinde 850 kişi hacı adayına ve 1976 kişi umreci adayına olmak üzere toplam 2826 kişiye Konjuge Menenjit aşısı yapılmıştır.

Hastaların %97,77'Si Evde Sağlık Hizmetlerinden Memnun (1)

SAĞLIKLI SU VE SU SANİTASYONU    
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, ilimiz merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinden halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu şebekelerinde 1.115 izleme noktasından;
Kontrol İzlemesi (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler yönünden su analizi) amacıyla 2.180 adet su numunesi alınmış,
Denetim İzlemesi amacıyla 947 su numunesi alınmış, kalıntı dahil fiziksel ve kimyasal parametreler yönünden değerlendirilmiş,
İlimizde halkın tüketimine sunulan içme ve kullanma suyu şebekelerinin serbest bakiye klor ölçümleri günlük olarak yapılmış ve toplam 23.589 adet serbest (bakiye) klor ölçümü gerçekleştirilmiştir.

TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERLE MÜCADELE
2023 yılında metruk binaların tespiti ve kontrol altına alınmasının sağlanması hususunda sekretaryası Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında Kasım ayı itibariyle; İlimiz genelinde tespit edilen metruk bina sayısı 1086’dır. 788 metruk bina yıkılmış, 256 bina korunaklı hale getirilmiş, 23 binanın yıkımı henüz gerçekleşmemiştir. Kültür varlığı / sit alanı tescilli bina sayısı ise 19’dir.

2023 yılında sağlık tesislerimizde bulunan 6 adet sigara bırakma polikliniğinde yıl içerisinde, 912 ilk muayene olarak müracaat edilmiş, devamında kontrol muayeneleri ile birlikte toplam 1620 kişi hizmet almıştır.
2023 yılı içerisinde tütün denetim ekipleri tarafından ilimizde bulunan işletmelerde toplamda 28.957 denetim gerçekleştirilmiş, 26 tane ihlal tespit edilmiştir.
Merkez denetim ekipleri tarafından 13 ilçemizde görev yapan denetim görevlilerine; denetim, ihbar kapatma, ceza yazma ve yazılan cezaların sisteme işlenmesi konularında eğitimler verilmiştir.

Hastaların %97,77'Si Evde Sağlık Hizmetlerinden Memnun (2)

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ
Tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla farklı illerden aileleri ile birlikte ilimize gelen vatandaşlarımızın hizmetlere erişim konusunda bilgi yetersizlikleri önemli sağlık sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, erken ölüm, sakatlık ve hastalıkların en fazla görüldüğü bu grubun temel sağlık hizmetlerine erişimlerini artırmak, sağlık sorunlarını kontrol altına almak ve sunulan hizmetleri sürdürülebilir kılmak oldukça önemlidir. 
Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı her Toplum Sağlığı Merkezinden üçer kişilik ekip oluşturularak her ay en az iki kez mevsimlik tarım işçileri yerinde ziyaret edilmiştir. Sağlık taramalarının yapılması gebe-bebek ve lohusa izlemlerinin yapılması gerekli durumlarda hastaneye sevklerinin yapılması, her mevsimlik tarım işçisinin Aile Hekimlerine "Misafir Hasta" olarak kaydının yapılması, gebe-bebek ve çocuk aşılamalarının aşı takvimine göre tamamlanması, Aile Planlaması Eğitimi, emzirme eğitimi yapılması sağlanmıştır."
 

Editör: Emel Şahiner