2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereğince, Çorum'da Kurban Satış ve Kesim yerleri belirlendi. Yasaklara uymayanlar için ise cezai işlem uygulanacak.

2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereğince, Çorum Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine yardımcı olmak amacıyla, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında İl Müftülüğünde toplanarak gündemde bulunan konuları görüştü. 

Toplantıda, İskilip Yolu 5. Km. deki Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı yerinin Kurbanlık Hayvanların Satış yeri olarak tespitine,

            2-Kurban Kesim Yerleri Olarak;

            a) Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü

                Evler 48. Sokak kesişimi park alanı,

            b)  Mimar Sinan Mahallesi 27. Sokak,

            c)  Gülabibey Mah. Mevlana Camii Yanı,

            ç) Buharaevler Mah. Hz. İbrahim Camii Yanı,

            d) Ulukavak  Mah. Çiftlik Çayırı 60. Sokak,

            e) Ulukavak Mah. Çamdeğirmeni Sokak (Çiftlik Mezarlığı arkası),

‘Sakin Şehir’ Şavşat’ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları ‘Sakin Şehir’ Şavşat’ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları

            f) Buharaevler Mah. 5. Caddesi,

            g)  İskilip Yolu 5.km.deki  Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı,

            ğ) Çorum Belediyesi Mezbahası Tesisi ( Ulukavak Mah. İskilip Yolu Cd. No: 120/1),

            h) OLG grup hayvancılık et kombinası İskilip Yolu üzeri 2.km,

            ı) Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sk. No:13 A-B adresinde,

            i) Çorum merkeze bağlı Güveçli köyü ile Boğabağı köyü arasında Özgün Besi çiftliğinde,

            j) Merkeze bağlı Gemet Köyü’nde bulunan Tuygun Kaya’ya ait Nolu işletme     190000351873,            

            k) Çorum merkez Sarımbey köyünde bulunan Seçkin Büke’ye ait işletme Nosu: 19   350977, Can Hayvancılık’ın kurban kesim yerleri olarak belirlenmesine,

3)İskilip Yolu 5. Km. deki Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı yeri kurban bayramı süresince  açılış 06:00’da, kapanış 21:00 olarak uygulanmasına,

4)Şehirde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerlerinin tesis edilmesine,

5) Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

6) Kurban satış ve kesim yerlerinin birbirine yakın yerlerde planlanmasına, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel risklere dikkat edilmesine,

7)İhtiyaç duyulması hâlinde gerekli önlemlerin alınması şartıyla pazar yerlerinin kurban kesim yerine dönüştürülmesine,

8)Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

9)Kurban satış ve kesim yerlerinin, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmasına, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirlerin alınmasına,

10) Kurban satış yerlerinin etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

11) Kesim yerlerinin; genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekânlardan seçilmesine, ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

12)Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirlerin alınmasına,

13)Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

14)İldeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 22/05/2024 çarşamba günü mesai bitimine kadar müftülükçe girilmesine,

15)Halk Eğitim Merkezinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” yetiştirme ve geliştirme kursunun düzenlenmesine,

16)Kesim yerlerinde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine,

17)Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluğun dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına,

18)Kesim yerlerinde kesim yapmak üzere, “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı” kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanların görevlendirilmesine,

19)Kurban satış yerlerinin yereldeki hastalık şartları dikkate alınarak  Kurban Bayramı’ndan önce hazır hale getirilmesine,

20)Satış ve kesim yerlerinde Çorum Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

21)Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle Komisyonun, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almasına,

22)Kurban satış ve kesim yerleri bilgilerinin, 17/05/2024 tarihinden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına,

23)Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

24)Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşların aydınlatılmasına, ayrıca solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle dikkat edilmesi gereken kuralların özenle hatırlatılmasına, hayvandan insana bulaşan zoonotik hastalıklar ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

25)Kasapların su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalarına, her hayvan kesiminden sonra, eldivenin değiştirilmesine, kesim aletlerinin yıkanmasına ve dezenfekte edilmesine,

26)Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu hâlde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşların bilinçlendirilmesine,

27)Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıların yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesine, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin hatırlatılmasına,

28)Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların kurban satış yerlerine getirilmemesine, Kurban edilebilecek, koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmemesine, kurbanlık hayvanın yaşı hususunda kameri yılın esas alınmasına, kurbanlık hayvanın deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmuş olmasına, ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban olarak kesilebileceğinin halka duyurulmasına,

29) Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri” duyuruları, cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine,

30) Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “TARIM CEBİMDE” isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,

31) Hayvan pazarının, canlı hayvan borsasının, hayvan toplama ve satış merkezi ve geçici kurban satış yerlerinin, kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonun aksatılmadan yapılmasına,

32)Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmemesine,

33)Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET’ten mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediğinin kontrol edilmesine,

34)Bu Tebliğ kapsamında Komisyon tarafından belirlenen geçici kurban satış yerlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce TÜRKVET’e kaydedilmesine, Kurbanlık olarak Veteriner Sağlık Raporu verilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurban satış yerlerine veri tabanında nakillerinin yapılmasına, hareketin tamamlanması için varış işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketinin onaylanmasına,

35)Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,

36)Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanların; hayvan toplama ve satış merkezi, hayvan pazarı, Komisyonca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılmasına, önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmemesine, bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara Komisyonca bilgilendirme yapılmasına,

37)Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilmesine, sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğine ve koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmemesine,

38)Kurban satış yerlerinde Komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına,

39)Kurban satış yerlerinin belediyece her gün sabah ve akşam temizlenmesine, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilmesine,

40)Kurbanlık hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığından onay belgesi almış kesimhaneler ile Komisyonun belirlediği kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesine,

41)Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılmamasına,

42)Kesim yerlerinin; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenmesine ve kontrol edilmesine,

43)Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin Belediyece alınmasına,

44)Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına,

45)Satış yerlerinin temizliğinin ve atıkların düzenli bir şekilde toplanmasının Çorum Belediyesince  yapılmasına,

46)Kurban hizmetlerinin denetlenmesinin Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılmasına,

47)Türk Hava Kurumunun talebi doğrultusunda, Tamamıyla gönüllülük esasına göre, Çorum Belediyesine ait olan kurban kesim yerlerine “Kurban Derisi Bağış Noktası” kurulmasına,

48)İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemlerin uygulanmasına:

a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışı ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 4.810.-TL idari para cezası uygulanır.

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 464.585.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi hâlinde 11.540.-TL idari para cezası Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunlu olup bu hükme aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendi gereğince 2.405.-TL idari para cezası uygulanır.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; Dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 10.101.-TL idari para cezası uygulanır.

d) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 25.256.-TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 7.216.-TL idari para cezası uygulanır.

f) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 7.216.-TL idari para cezası uygulanır.

g) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (m) bendine göre; hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davranan kişi aynı Kanunun 28/A maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3)Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

49)Kurban danışma hattı olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 0364 213 8326 Belediye Başkanlığının 0364 225 0810 Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün  0364 221 6367 numaraları ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün 153 numaralı telefonlarının  16.06.2024 -17.06.2024- 18.06.2024 tarihleri ve 08:00-20:00 saatleri arasında kullanılabileceğinin basın ve yayın yolu ile ilan edilmesine,

50) Kurban Hizmetleri Komisyonunda görevli kurum temsilcilerinin kurban hizmetleri konusunda gerekli gördükleri bilgi ve tedbirleri komisyonun sekreterya görevini yapan İl Müftülüğüne bildirmelerine,

51) Kurban komisyonunda üye olan kurumların 2024 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğdeki görevlerini hassasiyetle yerine getirmelerine,

52)Kurban Hizmetleri Komisyonunca yapılan toplantıda alınan kararların Valilik Makamı’nın onayına sunulmasına, ilgili kurumlarca dikkatlice ve titizlikle uygulanmasına, denetim ekiplerinin  16.06.2024-17.06.2024-18.06.2024 tarihleri ve  08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları kontrol ve takip etmesine, alınan kararların basın, yayın, vaaz ve hutbeler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.

Editör: İlkay Sever