Alaca’da hasat dönemi başladı Alaca’da hasat dönemi başladı

Çorum’un gelirleri giderleri karşılama oranı ise yüzde 68.34 olarak açıklandı. Çorum’da 2023 yılında vergi gelirlerine 9.165.263.573,64 TL tahakkuk ettirilirken, 6.937.501.082,84 TL tahsilat yapıldı.
Çorum Defterdarlığı, 2023 yılı faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, harcamalar, gelirler ve mükellef sayısı hakkında bilgi verildi.
Defterdarlık’tan yapılan açıklamaya göre; Çorum’da 250.757 mükellef var.
Açıklamada şu bilgiler verildi:  “İlimiz Defterdarlığında 1 Defterdar (Vekil) , 1 Personel Müdürü (Vekil), 1 Muhasebe Müdürü, 1 Vergi Dairesi Müdürü, 2 Vergi Dairesi Müdür V., 1 Muhakemat Müdürü (Vekil), 7 Malmüdürü, 4 Saymanlık Müdür Yardımcısı, 3 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, 1 Müşavir Hazine Avukatı, 2 Hazine Avukatı, 51 Defterdarlık Uzmanı/Uzman Yardımcısı, 126 Gelir Uzmanı/Uzman Yardımcısı ve diğer unvanlı 113 personel  (Şef, VHKİ, Hizmetli, Sözleşmeli vs.) olmak üzere toplam 313 personel görev yapmaktadır. 
Defterdarlığımız tarafından 2023 yılında;
7.297.328.332,57 TL personel giderleri ( % 71,88),
1.050.667.019,66 TL Sosyal Güvenlik Kanununa tabi devlet prim giderleri (% 10,35),
1.217.893.201,58 TL mal ve hizmet alım giderleri (% 12,00),
95.172.440,65 TL cari transferler (% 0,94),
475.629.994,15 TL sermaye giderleri (% 4,69),
780.000 TL borç verme (% 0,01),
14.098.943,00 TL transfer harcamaları (% 0,13)
784,90 TL diğer giderler olmak üzere toplam 10.151.570.716,51 TL kamu gideri ödemesi yapılmıştır.
2023 yıl sonu itibariyle il geneli vergi gelirleri itibariyle;
31.308 gelir vergisi mükellefi,
4.720 kurumlar verisi mükellefi
11.754 KDV mükellefi,
185.100 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi,
17.875 diğer vergi gelirleri mükellefi olmak üzere toplam 250.757 mükellefimiz bulunmaktadır.
Bunlardan;
Gelir Vergisinde 1.506.218.929,93 TL tahakkuk ettirilmiş ve 1.292.310.622,02 TL tahsilat yapılmıştır.
Kurumlar Vergisinde 792.171.693,78 TL tahakkuk ettirilmiş ve 598.991.953,85 TL tahsilat yapılmıştır.
KDV 2.236.556.157,72 TL tahakkuk ettirilmiş ve 1.474.571.854,90 TL tahsilat yapılmıştır.
Motorlu Taşıtlar Vergisinde 217.200.157,76 TL tahakkuk ettirilmiş ve 178.516.108,67 TL tahsilat yapılmıştır. 
Diğer Vergi Gelir Gelirlerinde 2.431.275.075,19 TL tahakkuk ettirilmiş ve 2.277.758.264,57 TL tahsilat yapılmıştır. 
Vergi Dışı Gelirler Toplamında ise 1.981.841.559,26 TL tahakkuk ettirilmiş ve 1.115.352.278,83 TL tahsilat yapılmıştır. 
Toplam 2023 yılında Vergi Gelirlerine 9.165.263.573,64 TL tahakkuk ettirilmiş olup 6.937.501.082,84 TL tahsilat yapılmıştır. 
Aralık 2023 yıl sonu itibariyle ilimizde gelirlerin giderleri karşılama oranı %68,34 olarak gerçekleşmiştir.”

Editör: Nihat Karalar