Öğretmenliği bırakarak çiftçiliğe başladı: Öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor Öğretmenliği bırakarak çiftçiliğe başladı: Öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor

Sanayi ile istihdam bekleyen gençler arasında köprü kuran "Bu Gençlikten İyi İş Çıkar" projesi ile 15-29 yaş aralığındaki ’NEET gençler’ arasından seçilen 60 kursiyere, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesinde 400 saatlik mesleki eğitimler verildi. Eğitim sonrası staj ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin 14’ü bölge sanayisinde işe başladı, diğerleri ise iş teklifleri aldı.

OMÜ’nün başvuru, Samsun Merkez OSB Müdürlüğünün ise eş-başvuru sahibi olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eş finansmanıyla yürütülmekte olan “This Youth Can Do A Good Job” (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) isimli proje için basın toplantısı gerçekleştirildi. Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen proje sürecinin TR83 Bölgesindeki illerde kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, bölge sanayicileri ve işverenlerine tanıtılması amacıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cenk Gezegin, “Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında, TR83 Bölgesinde (Samsun, Amasya, Çorum, Tokat) yaşayan ve 15-29 yaş aralığındaki NEET gençler arasından seçilen 60 kursiyere, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 400 saatlik mesleki eğitimler verildi. Bu eğitimler; bilgisayar destekli tasarım ve üretim, endüstriyel otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji sistemleri alanlarını kapsamış ve kursiyerler teorik-pratik derslerin yanı sıra çeşitli konferans, seminer, teknik gezi ve kariyer fuarlarına katılmıştır. Eğitim sonrası staj ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin 14’ü bölge sanayisinde işe başlamış, diğerleri ise iş teklifleri almıştır. Ayrıca, TR83 Bölgesindeki 228 firma ile yapılan anket çalışmasıyla, sanayi kuruluşlarının yüksek teknoloji kullanımındaki ihtiyaçları ve engelleri tespit edildi. Firmaların yüzde 94,7’si yüksek teknolojiye erişimde zorluk yaşadığını belirterek, finansal kısıtlamalar, fiziksel alan eksikliği, insan kaynakları sorunları ve piyasa kaygılarını ana nedenler olarak göstermiştir. Anket sonuçları, bölgedeki sanayi kapasitesini artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır” dedi.

Toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: iha